EnergiHealing

Energi-healing bygger på att koncentrera energiflödet till de områden som behöver läkas. Det finns många olika healingmodaliteter. Den metod som jag utövar handlar om fokuserad intention som används tillsammans med specifika visualisationer riktade mot den aktuella skadan, sjukdomen eller åkomman. Ofta kan en enstaka session hjälpa mycket, men det ska påpekas att healing är en process som man bör fortsätta arbeta med på egen hand. För att uppleva förändring är det nödvändigt att ha för avsikt, såväl medveten som i en undermedveten aspekt, att återfå den medfödda förmåga vi alla haft men som av olika orsaker glömts bort.

Det kan finnas en del olika faktorer att ta hänsyn till på sin väg att bli hel och läkt, vilket kräver ett holistiskt perspektiv.

Jag har givit healing till ett flertal personer som har varit mycket tacksamma och nöjda med resultatet, och flera medium och kunniga inom området, bland annat Vendela Cederholm och Jörgen Gustafsson, (båda kända från Det Okända på TV) har bekräftat min healer-förmåga. Vendela Cederholm har även varit en av mina fantastiska lärare på Akademin.

Jag tillämpar den kunskap jag lärt genom den internationellt kände healern Dr. Adam McLeod (DreamHealer).

—♦—♦—♦—


Jag har kunskapen och förmågan att fjärransluta till Adams olika workshops i Kanada och USA. Med otroligt resultat lyckades jag med att få en av mina tänder att självläka från inflammation. Den tanden som min dåvarande tandläkare ville rotfylla mår fortfarande mycket bra nu - 3 år efter min självhealingsession. Jag har även lyckats stoppa astma- och luftvägsbesvär med framgångsrikt resultat. Vanligtvis sker ingen blixtsnabb förändring på det sätt som jag själv var med om, utan det är en process som innefattar många olika komponenter. 

Dr Adam McLeod är en internationellt känd energi healer, bästsäljande författare och föredragshållare. Adam har bl.a. talat inför 3.000 åhörare på sk 'Seed Event' i Calgary och Vancouver. Han har akademisk examen i Molekylärbiologi och Biokemi, samt akademisk examen i naturläkemedicin. Vid 23 års ålder hade han skrivit 4 böcker samt utgivning av DVD:s och mer. Hans böcker är utgivna på 21 språk och är tillgängliga i 35 länder.


Här har du inspiration till lite rörelser – det behövs inte mycket. 3 minuter per dag gör stor skillnad! 
https://twistedsifter.files.wordpress.com/2015/12/48-exercises-in-one-animated-gif.gif

 

Energy Flow - Encaustic Art/bivaxmålning - 27x22 cm


Visualisationer är koncentrerade och fokuserade intentioner och avsikter i formen av mentala bilder. En healer som arbetar med visualisationer använder dem för att sända energi till det område som behöver läkas.  


"Negativitet kan bara få näring ur negativitet, så har du positiva avsikter finns det inget att vara rädd för." -Adam McLeod

Foto: Markus Kvist Foto: Markus Kvist


Jag har fördjupat mina healer-kunskaper genom såväl personligt deltagande i Adam McLeods seminarium i Kanada (Vancouver), som vid praktisk, fysisk och andlig- mental tillämpning och utövning. Med goda resultat, till glädje åt både mig själv och för andra som visat sin tacksamhet. 

Adam McLeod har under det senaste året svarat på frågor på twitter från folk från världens alla hörn, som berör visualisationer och energihealing. Jag kom att ställa en fråga som Adam har gjort ett videoklipp av - bland flera andra - och detta kan du ta del av här:  Sending Healing Energy Visualization

Foto: Adam McLeod Foto: Adam McLeod
www.dreamhealer.com

Ta gärna del av min berättelse 
om det jag fick lära vid mitt besök i Toronto, på 
Adams föreläsning 
och utbildnings-seminaruim i augusti 2013.

 

    –♦—♦—♦–


Ta även gärna del av TV-klippet nedan. Först hålls en intervju med Mary C.Neal, MD (Medicine Dr.) där hon berättar om sin nära-döden-upplevelse. Hon var död i 30 minuter. Därefter kommer intervjun med Dr. Adam McLeod Adam on the Dr.Nandi Show

Akryl på kanvas Akryl på kanvas
Annat av intresse som knyter an till healing och medialitet är makarna Hahns hemsida, 

Eric Pearl med healingmetoden Reconnection är av intresse;
Eric Pearl the Reconnection

Jag rekommenderar Dvd-filmen:
​The Living Matrix

Bra råd om hur man kan bibehålla kroppsbalans - Naturopathic medicin
yaletownnaturopathic.com

Elizabeth Rose, författare mm, intressant från bloggen
DiamondLantern